Haberler ve Duyurular

Asansör Bakım ve Hizmet Yönetmeliği

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ASANSÖR PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) ...

devamı...
Asansör Kullanma Talimatları

Asansör kullanan kişilerin aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir. Asansörün özelliğine göre farklılık arz edecek hususları asansör firması veya bakımcı firma yazılı ...

devamı...
Asansör Standartları

TS EN 81-20 (Ekim 2014): Asansörler-Yapım ve Montaj İçin Güvenlik Kuralları- İnsan Ve Yük Taşıma amaçlı Asansörler- Bölüm 20 : İnsan ve Yük Asansörleri

TS EN 81-50(Ekim 20...

devamı...
Asansör Yangın Yönetmeliği

Asansörlerin özellikleri

MADDE 62- (1) Asansör sistemleri, 15/2/2003 tarihli ve 25021 sayılı Resmî Gazetede ve 31/1/2007 tarihli ve 26420 sayılı Resmî Gazetede yayımla...

devamı...