Latest Blogs

Asansör Yaptırırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Planlama Aşamasında :

Binanın bulunduğu belediyenin tabi olduğu güncel imar ve yangın yönetmelikleri incelenmeli, tüm detaylar göz önünde bulundurulmalıdır.

Asansör ...

devamı...
Asansör Standartları

TS EN 81-20 (Ekim 2014): Asansörler-Yapım ve Montaj İçin Güvenlik Kuralları- İnsan Ve Yük Taşıma amaçlı Asansörler- Bölüm 20 : İnsan ve Yük Asansörleri

TS EN 81-50(Ekim 20...

devamı...
Asansör Bakım ve Hizmet Yönetmeliği

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ASANSÖR PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) ...

devamı...
Asansör Yangın Yönetmeliği

Asansörlerin özellikleri

MADDE 62- (1) Asansör sistemleri, 15/2/2003 tarihli ve 25021 sayılı Resmî Gazetede ve 31/1/2007 tarihli ve 26420 sayılı Resmî Gazetede yayımla...

devamı...