Asansör Yaptırırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Asansör Yaptırırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Planlama Aşamasında :

Binanın bulunduğu belediyenin tabi olduğu güncel imar ve yangın yönetmelikleri incelenmeli, tüm detaylar göz önünde bulundurulmalıdır.

Asansör avan projesi belediyeden kabul görecek şekilde; bünyesinde bir Makine ve bir Elektrik mühendisi istihdam ettiren ve tüm belgeleri tam olan bir asansör firmasına yaptırılmalıdır. İnşaat Ruhsatı alabilmeniz için bu şarttır.

Avan proje ve mimarideki ölçülere azami dikkat edilmelidir.

Kapı haricindeki 3 kuyu duvarının betonarme perde olarak tasarlanması tavsiye edilir.

İki asansörün aynı kuyuda çalışacağı projelerde araya böle duvar yapılması daha sonra yapılacak konstrüksiyon bölme ve tel kafes imalatından daha kolay ve hesaplı olacağı için tavsiye edilir.

Asansör Avan projesi asansöre ait kolon hattı şemaları, kuyu aydınlatması, makina dairesi aydınlatması , ana besleme panosu detaylarını içermelidir.

Binanın ve asansörün kullanım amacı, asansör firmasına detaylı olarak bildirilmelidir.

 

Firma seçiminde :

Asansör Firmasının ISO 9001:2000 Kalite yönetim sistemine göre saygın bir onaylanmış kuruluş-(NOtified BOdy) tarafından belgelendirilmiş olması gereklidir.

Asansör Firmasının saygın bir Onaylanmış Kuruluş-(NOtified BOdy) tarafından alınmış Modul-H CE Sertifikasına sahip olması tercih sebebi olmalıdır.

Bünyesinde SMM ve Büro Tescil Belgesi firma adına kayıtlı en az 1 Elektrik ve 1 Makine Mühendisi çalışıyor olması gereklidir.

TSE den Hizmet Yeterlilik Belgesi olması gereklidir

Referanslarının kuvvetli olması, yetkililere kolay ulaşılabiliyor olması, sözleşme veya teklifin teslim&garanti  sürelerini, malzeme marka ve özelliklerini içermesi, teklifin formatı ve sunumu tercih sebebi olmalıdır.

Firmanın referansları ve yapmış olduğu bir asansöre ziyaret faydalı olacaktır.

Bina Yapım Aşamasında;


Kuyu dibinin Asansör Avan projesinde belirtilen (en az 150 cm) değere uygun oluşturulması

En üst yüksekliğinin Asansör Avan projesinde belirtilen (en az 390 cm) değere uygun oluşturulması gereklidir

Makine dairesi kümbet betonundan tavan yüksekliğinin Asansör Avan projesinde belirtilen (en az 210 cm) değere uygun oluşturulması

Kuyu dibinin su izolasyonu yapılmalıdır.

Kuyu ebatları mimari projeye ve avan projeye uygun tesis edilmelidir.

Kuyu açıklıklarına bariyer konarak kazalar engellenmelidir.

Makine dairesi yüksekliği ve diğer ölçülere dikkat edilmelidir.

Yapım aşamasında ;


Asansör firmasının taahhüdünde bulunmayan işlerle ilgili Asansör firmasından rapor istenmelidir.

Rapora göre inşaatla ilgili işler yapılmalıdır.

Emniyet Kompenantlarının mutlaka CE belgesi seçileceği konusunda emin olunmalıdır.

Müteahhide ait işler;


İNŞAAT İŞLERİ


KUYU DİBİ

Kuyu dibi yüzeyine temiz ve düzgün olarak beton atılması,

Karşı ağırlık önüne delikli saç panel malzemesinin temin edilmesi

Kuyu dibine yetkili kişilerin kolayca inebilmesi için kapı tarafından kolayca ulaşılabilen merdiven Kuyuda su var ise boşaltılması ve izolasyonu,


KUYU İÇİ

Detaylı çizimleri firmamız tarafından verilen montaj iskelesinin kurulması ve kabin montajı sonrası sökülmesi,

İki asansörün beraber çalışacağı kuyularda rayların montajı için gerekli olan putrallerin temin edilmesi, kuyunun bölünüp boydan boya tel kafes le ayrılması

Asansörle ilgili olmayan her türlü tesisatın kuyu dışına taşınması veya örülerek ayrılması,


KAT KAPILARI

Kapı montajı yapılabilecek şekilde yeterli boşlukların bırakılması,

Kapı montajları yapıldıktan sonra kapı kenarlarının örülmesi, sıva, boya, kaplama işleri,

Yarı otomatik kapılara telli cam takılması ve macunlanması


 


MAKİNA DAİRESİ

Makina dairesinin kuru, tozsuz ve boyanmış şekilde hazırlanması,

Makina montajının yapılacağı kümbet betonunun yüzeyine temiz ve düzgün olarak beton atılması,

Makina dairesinin cebri olarak havalandırması için tel kafesli veya panjurlu pencere açılması,

Makina kümbet betonuna çıkmak için kenarlarında korkuluk olan  sabit merdiven,ve kümbet betonu etrafına 110 cm yükseklikte korkuluk yapılması,

Makina dairesine dışa açılan alt ve üstü panjurlu saç kapı tesis edilmesi,

Kurtarma kapağına(50x50cm) saç kapak takılması ve her iki taraftan açılacak şekilde kilit takılması,

En az 35*35 cm ebatlarında duman tahliye bacası yapılarak çatıya bağlanması,


ELEKTRİK İŞLERİ


ASANSÖR


KOLON HATTI

Min. 4x6 mm2 kesit NYY kablo (Trifaze) (Projesine Uygun kesitte olacak)

2x4 mm2 kesitli NYY kablo (Monofaze)

16 mm2 bakır topraklama iletkeni makina dairesindeki elektrikçi panosuna çekilecek.


MAKİNE DAİRESİ


KUVVET TABLOSU

Kuvvet tablosuna koyulacak malzemeler alınırken mutlaka firmamızdan teknik bilgi alınması gerekir.Aksi takdirde ruhsat kontolü sırasında değiştirmek zorunda kalabilirsiniz


Asansör kolon hattı aşağıda belirtilen teçhizata sahip kuvvet tablosuna bağlanacaktır

Kilitlenebilir pako şalter 5 Kutuplu  40 A.380 V. (Trifaze)

1 adet 3F + 1N kesicili 32 A 4 lü grup sigorta bulunacaktır. (Trifaze)

300 mA Kaçak Akım Rolesi-32 A/4P/400V-(Trifaze)

30 mA Kaçak akım Rölesi 25 A.250 V. (Monofaze)

Makina dairesi aydınlatması için 20 A. tekli sigorta 

Kuyu içi aydınlatması için 16 A, tekli sigorta  vavien tesisatlı etanj

Kabin içi aydınlatması için 10 A. tekli sigorta 

Kuyu Dibine topraklı etanj Priz için 20 A. tekli sigorta 

Ana besleme tablosu yanında topraklı priz için 20 A. tekli sigorta 


MAKİNE DAİRESİ AYDINLATMASI

Döşeme seviyesinde 200 lx aydınlatma sağlayacak şekilde en az 1 adet sabit aydınlatma armatürü ve makine dairesi girişine yakın anahtarı


KUYU İÇİ


AYDINLATMASI

Asansör kuyusunda, durak kapıları kapalı olsa dahi kabin tavanının ve kuyu dibi döşemesinin 1 m üstünde en az 50 lüks şiddetinde bir aydınlatma sağlayacak sabit bir aydınlatma tesisatı bulunmalıdır.

Etanj Kafesli glop armatürler ile yapılacaktır.

3x2.5 mm2 kesitte çift korumalı bakır kablo kullanılacaktır.

Bağlantıları armatür içinde veya buat içinde klemensler ile yapılacaktır.

İlk armatür kuyu dibinden 0,5 mt yukarı, son armatür kuyu tavanından 0,5 mt.  aşağıda koyulup   arada kalan armatürler maksimum 3 mt. de bir monte edilecektir.

Kuyu dibine giriş kapısı açılınca erişilebilen, kuyu aydınlatmasını açıp kapamaya yarayan bir etanj vavien anahtar takılmalıdır aynı görevi görecek anahtar makine dairesinde de olmalıdır.

Kuyu Adınlatması Vavien tesisat olacaktır.


Kuyuya iskele konulması ( yerleşim planı asansör firması tarafından verilecektir. ) 

Kuyu aydınlatmasının yapılması ( kuyu dibinden ve kuyu tavanından 50 cm den başlayarak her kata birer lamba kuyu dibinden ve makine dairesinden kumanda edilecek şekilde wavien – yerleşim planı asansör firması tarafından  verilecektir.)

Kuyu dibine 220 V. Priz konulması ( çizimi asansör firması tarafından verilecektir. )

Kuyu dibine iniş merdiveni yapılması ( çizimi ve tarifi asansör firması tarafından  verilecektir. )

Kapı montaj öncesi ve sonrası gerekli kırım , örüm, sıva kaplama işleri gerekirse kapı üstlerine lento yapılması

Makine dairesine dışa açılan 800 x 2000 mm ebadında demir kapı yapılması ( kapı kilidi içerden elle dışardan anahtarla açılabilir olmalıdır ) 

Makine dairesinin boyanması ve aydınlatmasının yapılması ( 200 Lüks ışık şiddetinde )

Makine dairesi tabliyesine çıkış için merdiven yapılması ( tutamaklı olacaktır)

Makine dairesi tabliyesinin kenarının korkulukla çevrilmesi ( yükseklik 1.10 cm . ) 

Makine dairesi havalandırması için panjurlu pencere yapılması ( 2 adet 60x60 Demirden)

Makine dairesine enerji hattının getirilerek uygun enerji panosu ile bağlantısının yapılması ( detaylı çizim asansör firması tarafından  verilecektir ) 

Makine dairesi tabliyesi zayıf olursa çelik konstrüksiyon ile kuvvetlendirilmesi

Şantiyede kilitli üstü kapalı bir deponun temin edilmesi

Montaj sahası güvenliğinin sağlanması

Asansör kullanma ruhsatının alınması sırasında yapılacak masraflar. (Harç, vergi,müellif kaydı v.s.) 

Asansör boşluğunun büyük olduğu durumlarda gerekli U profil bölmelerinin yapılması