Asansör Standartları

Asansör Standartları

TS EN 81-20 (Ekim 2014): Asansörler-Yapım ve Montaj İçin Güvenlik Kuralları- İnsan Ve Yük Taşıma amaçlı Asansörler- Bölüm 20 : İnsan ve Yük Asansörleri

TS EN 81-50(Ekim 2014): Asansörlerin yapımı ve kurulumu için güvenlik kuralları - İnceleme ve deneyler - Bölüm 50: Asansör bileşenlerinin tasarım kuralları, hesaplamaları, incelemeleri ve deneyleri


TS EN 81-3(07.03.2002): Asansörler- Yapım ve Montaj İçin Güvenlik Kuralları- Bölüm 3: Elektrikli ve Hidrolik Servis Asansörleri

TS EN 13015: Asansör ve yürüyen merdivenlerin bakımı – Bakım talimatları için kurallar Direktif: 2016/42/AB, 2014/33/AB

TS EN 81-28(23.02.2006): Asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları – Yolcu ve yük asansörleri - Bölüm 28: Yolcu ve yük asansörlerinde uzaktan alârm Direktif: 2014/33/AB

TS EN 81-58(23.02.2006): Asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları - Muayene ve deneyler – Bölüm 58: Kat kapıları için yangına karşı dayanıklılık deneyi Direktif : 2014/33/AB

TS EN 81-71(Aralık 2007): Asansörler – Yapım ve Montaj için Güvenlik Kuralları: Yolcu ve Yük Asansörleri için Özel Uygulamalar – Bölüm 71: Kasıtlı Tahribata Karşı Dayanıklı Asansörler

TS EN 81-72(23.02.2006): Asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları - Yolcu ve yük asansörleri için özel uygulamalar – Bölüm 72: İtfaiyeci asansörleri Direktif: 2014/33/AB

TS EN 81-70(21.06.2007): Asansörler - Yapım ve montaj için güvenlik kuralları - Yolcu ve yük asansörleri için özel uygulamalar - Bölüm 70: Engelliler dâhil yolcu asansörleri için erişilebilirlik Direktif: 2014/33/AB

TS EN 81-73(20.04.2006): Asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları- Yolcu ve yük asansörleri için özel uygulamalar – Bölüm 73: Yangın anında asansörlerin davranışı Direktif: 2014/33/AB

TS EN 81-80(21.12.2006): Asansörler - Yapım ve montaj için güvenlik kuralları-Mevcut asansörler-Bölüm 80: Mevcut yolcu ve yük asansörlerinin güvenliğini geliştirme kuralları

TS EN 81-21 (Ocak 2011): Asansörler - İnsan ve Yük Taşımak için - Yapılış ve Tesis ile İlgili Güvenlik Kuralları - Bölüm 21: Mevcut Binalarda İnsan ve Yük/İnsan Taşıma için Yeni Asansörler

TS EN 81-22 (30.10.2014): Asansör yapımı ve kurulumu için güvenlik kuralları- İnsan ve Yük taşımacılığı için asansörler- Bölüm 22: Eğik düzlem için elektrikli asansörler

TS EN 81-41(Şubat 2013): Asansörler - Yapım ve Montaj için Güvenlik Kuralları - İnsan ve Yük Taşıması için Özel Asansörler - Bölüm 41: Hareket Engelli İnsanların Kullanımı için Dikey Kaldırma Platformları

TS EN 12015(12.10.2006): Elektromanyetik uyumluluk – Asansörler, yürüyen merdivenler ve yürüyen bantlar için ürün ailesi standardı Emisyon Direktif: 2006/42/AB – 2014/33/AB

TS EN 12016(30.01.2007): Elektromanyetik uyumluluk - Asansörler, yürüyen merdivenler ve yürüyen bantlar için ürün ailesi standardı Bağışıklık Direktif: 2014/33/AB,2006/42/AB

TS ISO 41906/T1(16.02.2006): Asansörler ve Servis Asansörleri- Bölüm 6: Meskenlerde Kullanılan İnsan Asansörleri- Plânlama ve Seçim

TS 12255(Ekim 2013): Yetkili servisler – Asansörler için – Kurallar.

TS EN 12385-5(Nisan 2005): Çelik tel halatlar – Güvenlik – Bölüm 5: Asansörler için halatlar.

TS 4789 ISO7465/T1 (23.11.2006): İnsan ve yük asansörleri - Kılavuz raylar, asansör kabinleri ve karşı ağırlıkları için - T tipi.